piątek, 10 listopada 2017

Postaci świętych w formie materialnejAdoracja świętych nie jest typową dla całej wiary chrześcijańskiej praktyką. To właściwość głównie Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Prawosławnego. Przyznanie statusu świętego osobie jest określoną odmianą uczczenia jego wysiłków i pokazania go jako wzór dla innych. Trzeba przy tym wskazać uwagę, że kult świętych wystąpił niejako oddolnie, w pierwszych wiekach rozprzestrzeniania się Chrześcijaństwa. Nie każdorazowo ekspansja ta miała kierunek zupełnie przyjazny, co nie wypływa jednak z wyrazu religii jako takiej natomiast politycznych planów monarchów, którzy rozpowszechniali tę wiarę we własnych państwach, a których światopogląd oraz ideologia były nadal na wskroś pogańskie.

poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Św. Antoni z Padwy

Źródło: www.dekor-gifts.eu/oferta/dewocjonalia/figury-swietych
Przydomek, pod którym znamy tego świętego jest z lekka mylący ponieważ św. Antoni dopiero koniec życia spędził we włoskim mieście Padwa (Padua). Urodził się pod imieniem Ferdynand (Fernando), w 1195 roku w portugalskiej Lizbonie. Podobnie jak św. Franciszek przyszedł na świat w bogatej i respektowanej rodzinie. Już jako młodzieniec liczący sobie 20 lat wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Żywo interesowała go nauka Kościoła zatem dużo czasu spędzał na czytaniu i badaniu świętych ksiąg oraz klasyków łacińskich. W wieku 24 lat otrzymał święcenia kapłańskie. Wydarzeniem, które zmieniło jego życie było poznanie kilku franciszkanów udających się do Maroka by głosić Słowo Boże wśród muzułmanów. Ich proste i skromne, lecz jakże pogodne życie ujęło młodego Ferdynanda. Kiedy rok później doszła do jego uszu wieść, że wszyscy zginęli śmiercią męczeńską głosząc nauki Jezusa postanowił przyłączyć się do zakonu franciszkanów by za ich przykładem zostać męczennikiem za głoszenie Ewangelii na ziemiach niewiernych.

poniedziałek, 23 maja 2016

św. Franciszek

św. Franciszek
Mojego bloga nie mogę rozpocząć inaczej jak od mojego ulubionego świętego – św. Franciszka z Asyżu. Był on synem bogatego kupca z Umbrii (a były to czasy gdy Italia była rozbita na mnóstwo małych państewek). Na chrzcie nie dostał jednak imienia Franciszek lecz Jan. Jan Bernardone urodził się w roku 1182 w Asyżu. W młodości marzył mu się stan szlachecki, pragnął zostać pasowany na rycerza. Korzystając z pieniędzy ojca prowadził początkowo dość hulaszczy tryb życia. Jako 20-letni młodzieniec o dość awanturniczym charakterze wziął udział w lokalnej wojnie z Perugią. Nie skończyła się ona dla niego szczęśliwie bowiem popadł w roczną niewolę, podczas której podupadł na zdrowiu.

czwartek, 3 grudnia 2015

Żywoty Świętych

Żywoty Świętych – inaczej hagiografie to bazujące na faktach, a w niektórych przypadkach także na legendach biografie świętych kościoła katolickiego. Początek ich tworzenia sięga starożytności, czasów pierwszych Chrześcijan.
W literaturze polskiej autorem pierwszej hagiografii pod tytułem Żywoty Świętych starego i nowego zakonu był jezuita Piotr Skarga. Napisane w 1577 roku wydane drukiem zostały w dwa lata później. Praca została opublikowana w dwóch tomach, które łącznie liczą tysiąc stron. Praca Skargi należy do najpoczytniejszych w historii literatury w języku polskim.
Decyzję o uznaniu osoby za Świętą podejmuje w akcie kanonizacji papież w uznaniu jej zasług dla Chrześcijaństwa (przez czcigodne życie lub męczeńską śmierć w obronie wiary). Osoba taka otoczona jest kultem i czcią przez wszystkich członków Kościoła.
Proces kanonizacji jest dziś uregulowany wydaną przez papieża Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r. Konstytucją Apostolską. Jednym z wyznaczników uznania osoby za Świętą są dokonywane przez nią cuda, a sam proces jest wnikliwy i dokładny.