piątek, 10 listopada 2017

Postaci świętych w formie materialnejAdoracja świętych nie jest typową dla całej wiary chrześcijańskiej praktyką. To właściwość głównie Kościoła Katolickiego oraz Kościoła Prawosławnego. Przyznanie statusu świętego osobie jest określoną odmianą uczczenia jego wysiłków i pokazania go jako wzór dla innych. Trzeba przy tym wskazać uwagę, że kult świętych wystąpił niejako oddolnie, w pierwszych wiekach rozprzestrzeniania się Chrześcijaństwa. Nie każdorazowo ekspansja ta miała kierunek zupełnie przyjazny, co nie wypływa jednak z wyrazu religii jako takiej natomiast politycznych planów monarchów, którzy rozpowszechniali tę wiarę we własnych państwach, a których światopogląd oraz ideologia były nadal na wskroś pogańskie.